název práce vedoucí práce konzultant
Využití hemisférické fotografie pro odhad solární radiace, LAI a lokálních environmentálních charakteristik místa Stanislav Grill
Řasy a bakterie, kdo s kým? Vojtěch Kasalický
Hnízda chaluh (Stercorarius) jako centra biodiverzity půdních organismů arktické tundry Miloslav Devetter
Vliv agro-environmentálních opatření na biodiverzitu a další krajinné (ekosystémové) služby Jitka Straková
Způsobuje zastínění časový posun ve fenologii lučních porostů a projeví se posunem druhového spektra? Tomáš Kučera
Vířníci kryokonitů polárních ledovců - genetická struktura a specificita Miloslav Devetter RNDr. Karel Janko, Ph.D.
Geovizualizace - vizuální analýza environmentálních dat Stanislav Grill
Barokní krajinné kompozice a jejich přírodovědný význam Tomáš Kučera
Chvostoskoci (Collembolla) ptačích útesů Svalbardu a závislost jejich výskytu na trofii stanoviště. Miloslav Devetter Peter Čuchta, Vladimír Šustr
Integrace prostorových dat přeshraničních regionů v ochraně přírody Stanislav Grill
Využití bioklimatických měření v ekologii společenstev Tomáš Kučera
Vylučování uhlíku a živin kořeny rostlin: vliv dostupnosti živin Eva Kastovska
Jak ovlivňují různé funkční znaky rostlin cyklus dusíku v půdách? Eva Kastovska
Složení půdního mikrobiálního společenstva: vliv rostliny versus vliv půdy Eva Kastovska Jiří Bárta, Michal Choma
Známá a přesto tajemná, nitrifikace! Je stále co objevovat? Karolina Tahovská