název práce vedoucí práce konzultant
Obnova rozmanitých mokřadních porostů v biosférické rezervaci Třeboňské kotliny (TBBR) (Restoration of higher diversity wet grasslands in the Třeboň Basin Biosphere Reserve (TBBR)) Keith Edwards
Přírodní rozpuštěné organické látky – prostorová a časová variabilita Petr Porcal
Geovizualizace - vizuální analýza environmentálních dat Stanislav Grill
Barokní krajinné kompozice a jejich přírodovědný význam Tomáš Kučera
Chvostoskoci (Collembolla) ptačích útesů Svalbardu a závislost jejich výskytu na trofii stanoviště. Miloslav Devetter Peter Čuchta, Vladimír Šustr
Integrace prostorových dat přeshraničních regionů v ochraně přírody Stanislav Grill
Využití bioklimatických měření v ekologii společenstev Tomáš Kučera
Volně žijící hlístice (Nematoda) jeskynních systémů Rumunska. Miloslav Devetter RNDr. Ladislav Háněl, CSc.
Přirozená obnova horských smrčin na Šumavě (BP) Martin Hais
Analýza populační dynamiky okouna říčního (<i>Perca fluviatilis</i>) v nádržích a jezerech ČR Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D. Petr Blabolil
Vliv historického obhospodařování lemů a plášťů na biodiverzitu Tomáš Kučera
Sukcese půdních roztočů na odledněném území v předpolí polárních ledovců. Josef Starý Miloslav Devetter
Volně přístupná data o životním prostředí - situace v ČR a ve světě Stanislav Grill
Fotosyntéza u sladkovodních bakterií - kdy, kde a proč? Vojtěch Kasalický
Sněz svého predátora! Interakce ouklejí a bolenů v průběhu tření