English

Mgr.
Michaela
Holubová
Workplace: 
Hydrobiologický ústav BC AVČR
Email: 
michaela.holubova [at] prf.jcu.cz
Specialization: 
Hydrobiologie
Specialization: 

Vliv faktorů na tvorbu a charakter rybích hejn

Brief CV: 

2005-2009      Jihočeská Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Bakalářské studium, obor Biologie (Fylogeneze žab rodu Leptopelis)

2009-2013      Jihočeská Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Magisterské studium, obor Zoologie obratlovců (Druhové složení a velikost rybích hejn volné vody kaňonovité nádrže)

2013-nyní       Jihočeská Univerzitra, Přírodovědecká Fakulta, Doktorandské studium, obor Hydrobiologie (Vliv faktorů na tvorbu a charakter rybích hejn)

More information: 

 

Zprávy:

Holubová M., Blabolil P. 2016. Zpráva z mapování míst s potenciálním výskytem sekavce poddunajského v řece Lužnici a blízkých vodotečích 2016. Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic.

Holubová M., Blabolil P. 2015. Zpráva o struktiře ichthyofauny řeky Černé zjištěné při demonstračním odlovu, květen 2015. Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic.

 

Poster:

Blabolil P., Peterka J., Baran R., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Jůza T., Kratochvíl M., Matějíčková I., Matěna J., Muška M., Prchalová M., Ricard D., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Kubečka J.: Současný stav nepůvodních a invazních druhů v nádržích a jezerech ČR In: Invazní akvatické druhy živočichů 2014, sborník z konference konané 9. 12. 2014 v Českých Budějovicích.
Room: 
NB325

Mgr.
RNDr.
Veronika
Kadlecová
Email: 
veronika.kadlecova [at] outlook.cz
Phone: 
+420 725585185
Specialization: 
krajinná ekologie
Specialization: 

Vliv využívání krajiny na hydrické funkce ekosystémů, heterogenita krajiny.

Brief CV: 

2001 - 2004:  Bakalářský obor biologie – Biologická fakulta JU

Diplomová práce: Evapotranspirace rákosu obecného (Phragmites australis) v umělém mokřadu

2004 - 2007:  Magisterský obor Ekologie,

Specializace: Biologie ochrany přírody; Ekologie

Diplomová práce: Stanovení doby zdržení vody v umělém mokřadu v souvislosti s vlivem vegetačního pokryvu

2007 – 2013:  Doktorské studium na Biologie ekosystému

2013 - současnost: rodičovská dovolená 

More information: 

Vystudovala PřF JU ve dvou magisterských specializacích „Ekologie“ a „Biologie ochrany přírody“, nyní se v rámci Ph.D. studia věnuje ekologii krajiny. Ve volném čase spolu s manželem budují včelí farmu, kde se v současné době starají o 100 včelstev.

Mgr.
Hana
Fluksová
Workplace: 
Přírodovědecká fakulta JU
Hydrobiologický ústav BC AVČR
Email: 
fluksovah [at] centrum.cz
Phone: 
2317
Specialization: 
krajinná ekologie
Specialization: 

vliv rozpadu horského smrkového lesa na terestrické a vodní ekosystémy, mikroklimatogie, vyhodnocování leteckých snímků, GIS

Brief CV: 

1992 - 2001 ZŠ Raškovice

2001 - 2005 SZeŠ Rožnov pod Radhoštěm - Ochrana a tvorba životního prostředí se zaměřením na pozemkové úpravy

2005 - 2009 PřF JCU - Péče o životní prostředí - Krajinná ekologie (bakalářské studium)

2009 - 2011 PřF JCU - Biologie ekosystémů - Biologie ochrany přírody (magisterské studium)

2011 -         PřF JCU  - Biologie ekosystémů (doktorské studium)

More information: 

Práce na projektech:

2012-2016 GAČR P504/12/1218 "Vliv přirozeného rozpadu horských smrkových porostů na mikroklima, chemismus a biodiversitu terestrických a vodních ekosystémů" 

2012-2015 OPVK CZ.1.07/2.4.00/31.0214 "Platforma pro studium a inventarizaci lesních ekosystémů" 

 

Publikace:

J. Kopáček, Fluksová, H., Hejzlar, J., Kaňa, J., Porcal, P., Turek, J., Žaloudík, J., 2013: Chemistry of tributaries to Plešné and Čertovo lakes during 1998–2012, Silva Gabreta, 19 (3) p. 105 – 137

J. Kopáček, Fluksová, H., Kaňa, J., Porcal, P., Turek, J., Žaloudík, J. , 2013: Chemical composition of atmospheric deposition in the catchments of Plešné and Čertovo lakes in 1998–2012, Silva Gabreta, 19 (1), p. 1 – 23