Export 10 results:
Author Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is Vojtěch Kolář  [Clear All Filters]
Článek v časopise
Maxerová, T., and V. Kolář. 2021. Vliv revitalizace tůní v areálu bývalého tankodromu na společenstva vodních brouků. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 61: 69–79.