Export 764 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
 (2.98 MB)
Maxerová, T., and V. Kolář. 2021. Vliv revitalizace tůní v areálu bývalého tankodromu na společenstva vodních brouků. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 61: 69–79.