Export 760 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
2021
Maxerová, T., and V. Kolář. 2021. Vliv revitalizace tůní v areálu bývalého tankodromu na společenstva vodních brouků. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 61: 69–79.
2020
 (3.32 MB)
 (1.33 MB)