Export 142 results:
Author Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is Karel Šimek  [Clear All Filters]
Článek v časopise
Straskrabova, V., J. Komarkova, M. Macek, J. Seda, K. Šimek, J. Vrba, and V. Vyhnalek. 1993. Microbial algal crustacean interactions in a reservoir under different fishstock. Archiv für Hydrobiologie Beihefte Ergebnisse der Limnologie 40: 209–221.
 (3.49 MB)