Export 1 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Eliška Dokoupilová  [Clear All Filters]
Článek v časopise
Klementová, Š., M. Poncarová, D. Kahoun, M. Sorf, E. Dokoupilová, and P. Fojtíková. 2020. Toxicity assessment of verapamil and its photodegradation products. Environmental Science and Pollution Research , doi:10.1007/s11356-020-09830-w