Export 2 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Článek v časopise
Vyhnalek, V., and K. Šimek. 1990. Growth of bacteria on organic matter produced by algae in continuous cultures. Archiv für Hydrobiologie Beihefte Ergebnisse der Limnologie 34: 37-42.