Export 2 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is V and Author is Tereza Maxerová  [Clear All Filters]
2021
Maxerová, T., and V. Kolář. 2021. Vliv revitalizace tůní v areálu bývalého tankodromu na společenstva vodních brouků. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 61: 69–79.