TitleOntogenetic and interpopulation differences in otolith shape of the European perch (Perca fluviatilis)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsSouza, AT, Soukalová, K, Děd, V, Šmejkal, M, Blabolil, P, Říha, M, Jůza, T, Vašek, M, Cech, M, Peterka, J, Vejřík, L, Vejříková, I, Tušer, M, .Muška, M, Holubová, M, Boukal, DS, Kubečka, J
JournalFisheries Research
Volume230
Pagination105673
URLhttps://doi.org/10.1016/j.fishres.2020.105673