RNDr.ZdenkaKřenováPh.D.
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Centrum pro výzkum globální změny AV ČR
Místnost: 
BC-303
Odborné zaměření: Ecology, Conservation Biology
Email: gentiana [at] prf.jcu.cz