Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
Anna Matoušů Úspěšně ukončené studium
PhDr. Julien Mocq, Ph.D.
biotických a abiotických vlivů na potravní interakce vodních bezobratlých
Postdok BC-316 2247 jmocqatprf.jcu.cz (email)
Nana Osei Asibey Osafo Ph.D. student(ka)
Derya Öztürk Ph.D. student(ka)
Jana Peltanová (Svobodová) Ph.D. student(ka)
doc. Ing. Petr Porcal, Ph.D.
rozpuštěné organické látky (DOM)
Přednášející KBE SÁD-229 387775878 porcalathbu.cas.cz (email)
Zuzana Sajdlová Úspěšně ukončené studium
RNDr. Jaromír Seďa, CSc. Externí přednášející negarantující kurz
prof. RNDr. Karel Šimek, CSc.
hydrobiologie, mikrobiální ekologie vody
Přednášející KBE SÁD-015 38777 5873, 606927118 ksimekathbu.cas.cz (email)
RNDr. Dagmara Sirová, Ph.D.
hydrobiologie
Úspěšně ukončené studium 387772346 dagmara_sirovaathotmail.com (email)
Bc. Mgr. Marek Šmejkal
ekologie ryb
Úspěšně ukončené studium +420778485295 mareks1atcentrum.cz (email)
RNDr. Michal Šorf, Ph.D.
ekologie zooplanktonu
Přednášející KBE BP-260 2266 michal.sorfatprf.jcu.cz (email)
Mgr. Vanda Šorfová, Ph.D. Postdok vradkovaatprf.jcu.cz (email)
Mgr. Pavel Soukup
hydrobiologie
Ph.D. student(ka) BC-316 728846748, 387772282 pavsoukupatgmail.com (email)
Lucie Vebrová Ph.D. student(ka)
Mgr. Ivana Vejříková (Matějíčková)
hydrobiologie
Úspěšně ukončené studium ivana.vejrikovaatseznam.cz (email)
Cristian Villena Alemany Ph.D. student(ka)
prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.
hydrobiologie, mikrobiální ekologie, ekologická stechiometrie
Přednášející KBE BP-346, SÁD-040 387772346, 387775872 jaroslav.vrbaatprf.jcu.cz (email)
Mgr. Jana Zemanová
hydrobiologie
Přerušené studium zemanj04atjcu.cz (email)
doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D.
ekologie fytoplanktonu a limnologie nádrží
Přednášející KBE SÁD-034 +420604314751 znachyatgmail.com (email)