Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
Baran Roman, Přerušené studium
Bartoň Daniel, Ph.D. student(ka)
Blabolil Petr, Mgr.
hydrobiologie
Přednášející KBE 5838, 728846173 Blabolil.Petratseznam.cz (email)
Borovec Jakub, RNDr. Ph.D.
eutrofizace, limnologie nádrží, sedimenty
Přednášející KBE SÁD-226 5877 jborovecathbu.cas.cz (email)
Boukal David, doc. Ing. MgA. Ph.D.
ekologie vodních ekosystémů
Přednášející KBE BC-302 387772327 boukalatentu.cas.cz (email)
Csercsa András,
ekologie vodních bezobratlých
Ph.D. student(ka) BC-313 2281 andras.csercsaatgmail.com (email)
Galica Tomáš, Přerušené studium
Hejzlar Josef, doc. Ing. CSc.
chemie vody, limnologie nádrží
Přednášející KBE SÁD-227 5876 hejzlarathbu.cas.cz (email)
Jarić Ivan, Ph.D.
ecology and conservation science
Přednášející KBE 326NB 387775855 ivan.jaricathbu.cas.cz (email)
Kaňa Jiří, RNDr. Ph.D.
hydrobiologie
Přednášející KBE SÁD-228 387775827 jiri.kanaatcentrum.cz (email)
Klementová Šárka, Externí přednášející
Kocourková Kateřina, Mgr.
analýzy a chovy zooplanktonu
Technický personál
Kolář Vojtěch,
ekologie a ochrana vodního hmyzu
Ph.D. student(ka) BC-316 2282 kolarvojtaatseznam.cz (email)
Kopáček Jiří, prof. Ing. Ph.D.
hydrobiologie
Přednášející KBE SÁD-229 +420 387 775 878 jkopacekathbu.cas.cz (email)
Kreidlová Veronika, Ph.D. student(ka)
Kubečka Jan, prof. RNDr. CSc.
hydrobiologie, ichtyologie
Přednášející KBE SÁD-222 5891 kubeckaathbu.cas.cz (email)
Layoun Paul, Ph.D. student(ka)
Lobsang Tsering, Ph.D. student(ka)
Maraia Heveakore, Ph.D. student(ka)
Mocq Julien, PhDr. Ph.D.
biotických a abiotických vlivů na potravní interakce vodních bezobratlých
Postdok BC-316 2247 jmocqatprf.jcu.cz (email)