Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
RNDr. Lubomír Adamec, CSc. Externí přednášející
Roman Baran Přerušené studium
Daniel Bartoň Ph.D. student(ka)
Mgr. Petr Blabolil
hydrobiologie
Přednášející KBE 5838, 728846173 Blabolil.Petratseznam.cz (email)
RNDr. Jakub Borovec, Ph.D.
eutrofizace, limnologie nádrží, sedimenty
Přednášející KBE SÁD-226 5877 jborovecathbu.cas.cz (email)
doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D.
ekologie vodních ekosystémů
Přednášející KBE BC-302 387772327 boukalatentu.cas.cz (email)
András Csercsa
ekologie vodních bezobratlých
Ph.D. student(ka) BC-313 2281 andras.csercsaatgmail.com (email)
Tomáš Galica Přerušené studium
Vesna Grujcic Úspěšně ukončené studium
doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc.
chemie vody, limnologie nádrží
Přednášející KBE SÁD-227 5876 hejzlarathbu.cas.cz (email)
RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D.
hydrobiologie
Přednášející KBE SÁD-228 387775827 jiri.kanaatcentrum.cz (email)
Šárka Klementová Externí přednášející
Mgr. Kateřina Kocourková
analýzy a chovy zooplanktonu
Technický personál
Vojtěch Kolář
ekologie a ochrana vodního hmyzu
Ph.D. student(ka) BC-316 2282 kolarvojtaatseznam.cz (email)
prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D.
hydrobiologie
Přednášející KBE SÁD-229 +420 387 775 878 jkopacekathbu.cas.cz (email)
Veronika Kreidlová Ph.D. student(ka)
prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc.
hydrobiologie, ichtyologie
Přednášející KBE SÁD-222 5891 kubeckaathbu.cas.cz (email)
Mgr. Andreja Kust
aquatic microbial ecology
Úspěšně ukončené studium +420387775884 andreja.kustatgmail.com (email)
Paul Layoun Ph.D. student(ka)
Tsering Lobsang Ph.D. student(ka)