Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
Bartoň Daniel,
Hydrobiology
Ph.D. student(ka) 327 +420 387 775 856 daniel.bartonathbu.cas.cz (email)
Blabolil Petr, Mgr.
hydrobiologie
Přednášející KBE 5838, 728846173 Blabolil.Petratseznam.cz (email)
Borovec Jakub, RNDr. Ph.D.
eutrofizace, limnologie nádrží, sedimenty
Přednášející KBE SÁD-226 5877 jborovecathbu.cas.cz (email)
Boukal David, doc. Ing. MgA. Ph.D.
ekologie vodních ekosystémů
Přednášející KBE BC-302 387772327 boukalatentu.cas.cz (email)
Breton Felipe,
hydrodynamics
Ph.D. student(ka) 125 (at Na Sádkách 7) +420777551929 bretoa00atprf.jcu.cz (email)
Csercsa András,
ekologie vodních bezobratlých
Přerušené studium BC-313 2281 andras.csercsaatgmail.com (email)
Duchet Claire, Mgr. Ph.D. Postdok Kolej K3-102 2244, +387 772 244 cduchetatprf.jcu.cz (email)
Galica Tomáš,
Sekundární metabolity sinic, Siderofóry, Lipopeptidy, Ekologie mikroorganismů
Přerušené studium 10p 384340472 galicaatalga.cz (email)
Hejzlar Josef, doc. Ing. CSc.
chemie vody, limnologie nádrží
Přednášející KBE SÁD-227 5876 hejzlarathbu.cas.cz (email)
Jarić Ivan, Ph.D.
ecology and conservation science
Přednášející KBE 326NB 387775855 ivan.jaricathbu.cas.cz (email)
Kaňa Jiří, RNDr. Ph.D.
hydrobiologie
Přednášející KBE SÁD-228 387775827 jiri.kanaatcentrum.cz (email)
Klementová Šárka, Externí přednášející
Kocourková Kateřina, Mgr.
analýzy a chovy zooplanktonu
Technický personál
Kolář Vojtěch,
Ekologie a ochrana vodního hmyzu
Přednášející KBE, Postdok Kolej K3-103 2282, +387 772 282 kolarvojtaatseznam.cz (email)
Kopáček Jiří, prof. Ing. Ph.D.
hydrobiologie
Přednášející KBE SÁD-229 +420 387 775 878 jkopacekathbu.cas.cz (email)
Kreidlová Veronika,
Ekologie zooplanktonu
Ph.D. student(ka) B260 +420 389 032 266 kreidlovavatseznam.cz (email)
Kubečka Jan, prof. RNDr. CSc.
hydrobiologie, ichtyologie
Přednášející KBE SÁD-222 5891 kubeckaathbu.cas.cz (email)
Layoun Paul, Mgr.
Ecogenomics
Ph.D. student(ka) Laboratory of Microbial Cultivation and Eco-genomics paul.layounathbu.cas.cz (email)
Lobsang Tsering,
aquatic ecology
Ph.D. student(ka) lotsering2003atgmail.com (email)
Maraia Heveakore,
Plant Defense (Ecology)
Ph.D. student(ka) Netolicka 1174/16 +420 608375985, +675 72976484 maraiah205atmail.com (email)