Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
Bartoň Daniel,
Hydrobiology
Ph.D. student(ka) 327 +420 387 775 856 daniel.bartonathbu.cas.cz (email)
Blabolil Petr, Mgr.
hydrobiologie
Přednášející KBE 5838, 728846173 Blabolil.Petratseznam.cz (email)
Borovec Jakub, RNDr. Ph.D.
eutrofizace, limnologie nádrží, sedimenty
Přednášející KBE SÁD-226 5877 jborovecathbu.cas.cz (email)
Boukal David, doc. Ing. MgA. Ph.D.
ekologie vodních ekosystémů
Přednášející KBE BC-302 387772327 boukalatentu.cas.cz (email)
Breton Felipe,
hydrodynamics
Ph.D. student(ka) 125 (at Na Sádkách 7) +420777551929 bretoa00atprf.jcu.cz (email)
Csercsa András,
ekologie vodních bezobratlých
Přerušené studium BC-313 2281 andras.csercsaatgmail.com (email)
Duchet Claire, Mgr. Ph.D. Postdok Kolej K3-102 2244, +387 772 244 cduchetatprf.jcu.cz (email)
Haque Ekramul, Ph.D. student(ka) haquee00atprf.jcu.cz (email)
Hejzlar Josef, doc. Ing. CSc.
chemie vody, limnologie nádrží
Přednášející KBE SÁD-227 5876 hejzlarathbu.cas.cz (email)
Jarić Ivan, Ph.D.
ecology and conservation science
Přednášející KBE 326NB 387775855 ivan.jaricathbu.cas.cz (email)
Kaňa Jiří, RNDr. Ph.D.
hydrobiologie
Přednášející KBE SÁD-228 387775827 jkanaatprf.jcu.cz (email)
Klementová Šárka, Externí přednášející
Kolář Vojtěch,
Ekologie a ochrana vodního hmyzu
Přednášející KBE, Postdok Kolej K3-103 2282, +387 772 282 kolarvojtaatseznam.cz (email)
Kopáček Jiří, prof. Ing. Ph.D.
hydrobiologie
Přednášející KBE SÁD-229 +420 387 775 878 jkopacekathbu.cas.cz (email)
Kreidlová Veronika,
Ekologie zooplanktonu
Přerušené studium B260 +420 389 032 266 kreidlovavatseznam.cz (email)
Kubečka Jan, prof. RNDr. CSc.
hydrobiologie, ichtyologie
Přednášející KBE SÁD-222 5891 kubeckaathbu.cas.cz (email)
Layoun Paul, Mgr.
Ecogenomics
Ph.D. student(ka) Laboratory of Microbial Cultivation and Eco-genomics paul.layounathbu.cas.cz (email)
Maraia Heveakore,
Plant Defense (Ecology)
Ph.D. student(ka) Netolicka 1174/16 +420 608375985, +675 72976484 maraiah205atmail.com (email)
Meador Travis,
Organic Geochemistry, Biogoechemical Cycles, Stable Isotopes, Microbial Food Webs
Přednášející KBE Na Sadkach 206NB +420 387 775 637 tmeadoratprf.jcu.cz (email)
Mocq Julien, PhDr. Ph.D.
biotických a abiotických vlivů na potravní interakce vodních bezobratlých
Postdok BC-316 2247 jmocqatprf.jcu.cz (email)