voda-jezero.jpgWanted: Postdoc candidate in Quantitative Freshwater Biology for a Junior Group Leader position

Ve spolupráci s Hydrobiologickým ústavem BC AV ČR, v.v.i. (HBÚ) se zabýváme především studiem stojatých vod (např. šumavských jezer, údolních nádrží či rybníků), v menší míře i potoků a dalších zajímavých lokalit, zajišťujeme výuku pro specializace Hydrobiologie v rámci bakalářského i magisterského studia a garantujeme doktorský studijní obor Hydrobiologie.

voda-rasy-znachy_0.jpgNáš výzkum je zaměřen na vzájemné vztahy mezi vodními organismy a na jejich interakce s abiotickými faktory, a to jak na úrovni celého ekosystému či povodí, tak v experimentálních podmínkách v laboratoři (kultivační pokusy) nebo v terénu (mesokosmy). Nabízíme zapojení do mezioborových týmů a společných projektů KBE s HBÚ, které studentům umožňují propojit různé přístupy a metody, od moderních chemických analýz, klasické taxonomie a ekofyziologie, přes molekulární analýzy včetně mikrobiální metagenomiky a metatranskriptomiky, až po ekologické modelování.

voda-ryby.jpgSoučasné projekty jsou zaměřeny např. na problémy eutrofizace či acidifikace povrchových vod, včetně návaznosti na půdní procesy v povodí, úlohu bakterií a fytoplanktonu v koloběhu organické hmoty a živin, či interakce mezi mikroorganismy a vodními makrofyty. V rámci studia na poli ekologie zooplanktonu se aktuálně věnujeme především dopadu bezobratlých predátorů a ryb na společenstva zooplanktonu a/nebo vlivu struktury biotopu, či studiu fyziologie, ekologie, genetické a fenotypové plasticity perlooček. V laboratorních experimentech studujeme otázky fenotypové plasticity u vířníků a možnosti mezidruhového křížení u buchanek. Nechybí ani projekty zabývající se vodními obratlovci, zejména populační dynamikou a ekologií rybích obsádek údolních nádrží.