LobsangTsering
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Hydrobiologický ústav BC AV ČR
Odborné zaměření: aquatic ecology
Email: lotsering2003 [at] gmail.com