Školitel: 
Charakteristika: 

Hlístice jsou významná a velmi zajímavá skupina půdních bezobratlých. Dosti často se vyskytují i v jeskyních a jsou to organismy troglofilní, v některých případech praví troglobionti. O výskytu hlístic v jeskyních existují velmi kusé informace a velmi málo se ví i o jejich potravních strategiích. Práce předpokládá odběr vzorků ve dvou jeskynních systémech v Rumunsku, v Moravském krasu a případně na dalších místech. Nutná je fyzická a psychická odolnost.

Cíle práce: 

Analyzovat společenstva hlístic v jeskyních ze starších odběrů školitele i na základě vlastních sběrů.

Materiál a metody: 

Práce předpokládá zpracování kvantitativních vzorků odebraných v roce 2014 a 2015, odběr nových vzorků přímo studentem v terénu, jejich extrakci, tvorbu preparátů a determinaci.