Školitel: 
Charakteristika: 

Cílem práce je porovnat parametry půdní mikrobiální aktivity před těžbou a po těžbě lesa napadeného Lýkožroutem smrkovým. Téma je poměrně široké a může být přizpůsobeno konkrétnímu zájmu studenta.

Předpokládá zájem o přeměny prvků v půdách a půdní ekologii. Práce v laboratoři není podmínkou (rešerše, projekt), ale je možné se v rámci bakalářské či diplomové praxe naučit stanovit mikrobiální respiraci; jak se extrahují živiny z půdy a následné analytické koncovky; dozvědět se o měření aktivity enzymů v půdách; stanovení mikrobiální biomasy a mnoho dalšího. Nadšenci s námi mohou vyrazit i do terénu (lesy od Šumavy až po Krušné hory :), osahat si např. práci s rýčem, půdní sondýrkou, měření respirace či dostupnosti živin in situ. 

 

 

 

Materiál a metody: 

Základní laboratorní metody měření půdní (bio)chemie a mikrobiální aktivity.