Školitel: 
Charakteristika: 

 Kryokonity (Kryotelmy) jsou charakteristickým typem malé vodní nádrže, vytvořené na povrchu ledovce vlivem selektivního tání v okolí částic sedimentu přineseného větrem. Navzdory nízkým teplotám jsou kryokonity charakteristicky oživené, z mnohobuněčných především několika druhy vířníků a želvušek s převahou jednoho druhu. Protože morfologicky podobné druhy vířníků se nacházejí i v okolních terestrických biotopech, nabízí se otázka, zda jsou to geneticky stejné populace nebo se a do jaké míry liší. Bdelloidní vířníci jako obligátně partenogenetické organismy jsou pro podobnou studii ideálním objektem.  

Cíle práce: 

 Analýzou genetické struktury populací vířníků několika ledovců a okolní tundry zjistit vzájemnou příbuznost populací v oblasti zátoky Petuniabukta na Svalbardu a jejich specificitu k danému biotopu.

Materiál a metody: 

 Práce předpokládá zvládnutí klasického RNA sekvenování ve spolupráci s laboratoří ÚŽFG v Liběchově a analýzu získaných výsledků. Kombinace terénních odběrů a laboratorního zpracování vzorků s použitím extrakčních metod v návaznosti na aktivity školitele.