Školitel: 
Charakteristika: 

Sportovní rybolov představuje výzmnamnou volnočasovou aktivitu, která zároveň výrazně ovlivňuje lokální rybí společenstva. Dlouholetá tradice detailního sběru dat o aktivitě a úlovcích jednotlivých rybářů představuje ideální zdroj dat, na nichž by bylo možné sledovat dlouhodobý vliv rybářského tlaku na populace jednotlivých druhů ryb a vliv různých managementových opatření na chování rybářů a jejich úlovky.

Cíle práce: 

Budete studovat vliv sportovního rybolovu na ryby pomocí úlovkových lístků a/nebo vědeckých průzkumů na vybraných rybářských revírech. Pomocí pokročilých statistických metod nebo dotazníkových šetření zjistíte, zda je možné definovat různé typy rybářů a ověříte, jak se liší rybářský tlak a úspěšnost rybářů během sezóny na různých revírech, případně vyhodnotíte vliv vybrané změny managementu na úlovky. Cíle práce je možné uzpůsobit konkrétním zájmům studenta/studentky. 

Materiál a metody: 

- Statistická analýza dat
- Tvorba a vyhodnocení osobních dotazníků
- Literární rešerše