Školitel: 
Charakteristika: 

Transport a usazování plavenin důležitou a nedílnou součástí koloběhu všech látek. Dříve díky nim civilizace prosperovaly, dnes jsou usazeniny spíše na obtíž. Sedimenty negativně ovlivňují využití lidských vodních děl, a ta zase narušují přirozené sedimentové kontinuum. Existuje řešení? Jsme schopni vyřešit nakládání se sedimenty v objemech stovek tisíců tun?

Cíle práce: 

V rámci projektu TAČR navrhnout a ověřit možnosti zpracování dnových sedimentů s cílem jejich dekontaminace a dalšího využití.

Materiál a metody: 
  • kontaminované sedimenty z vybraných lokalit v rámci ČR
  • terénní odběry, laboratorní pokusy, pokročilá instrumentace