Školitel: 
Charakteristika: 

Krajina je prostor, na který je kladeno mnoho nároků. Různých uživatelé do ní promítají svoje ekonomické a sociální hodnoty. Nicméně nesmíme zapomínat i na její důležité ekologické a environmentální hodnoty. Je otázkou správného plánování, zda všechny tyto požadavky budou v rovnováze, nebo zda je nutné v určitých případech dát některým hodnotám přednost. V ČR je plánování krajiny svěřeno do „rukou“ hierarchického územního plánování.

Cíle práce: 

Cílem práce je odpovědět na otázky:

1. Co je to krajina
2. Co je to EUK a jaké principy pro práci s krajinou z ní vycházejí
3. CO je to ÚP, jaké dokumenty existují, jaké jsou nástroje
4. Jak by měla být krajina v ÚPD zastoupena dle současné legislativy

a provést analýzu ÚPD Jihočeského kraje a vybraných obcí.