Školitel: 
Charakteristika: 

Na několika rašeliništích v Jižních  Čechách (Třeboňsko) dosud probíhá těžba rašeliny, po jejímž ukončení je v budoucnu plánována revitalizace.

Téma řešeno v souvislosti s projektem Interreg AT-CZ 45 „ConNat“ (Andrea Kučerová, Botanický ústav AVČR

 

Cíle práce: 

Předmětem práce by byla literární rešerše k dané problematice a současně základní zhodnocení lokalit. Zjištěné informace a výsledky výsledy mohou sloužit jako podklad pro rozhodnutí o způsobu revitalizace. 

Materiál a metody: 

Na plochách s těžbou a v plochách v raných sukcesních stádiích (těžba skončená v posledních letech, plochy s náletem pionýrských dřevin nebo travin, ale stále v odvodněném režimu) by se zhodnotila mikrobiální aktivita a rychlost dekompozice pomocí laboratorních ale i terénních metod.