Školitel: 
Charakteristika: 

Městské trávníky patří k přehlíženému typu vegetace, přitom se jedná o rozsáhlé plochy zeleně, které plní mimoprodukční funkce a mohou být cenným zdrojem biodiverzity zejména na úrovni biotických interakcí rostlin a bezobratlých. Cílem práce je testovat vliv druhového složení rostlin na přítomnost bezobratlých se zaměřením na bioindikační skupinu motýlů. 

Keywords: biopásy, ES služby, trávníky, louky, adaptace na změnu klimatu