Školitel: 
Charakteristika: 

Pohledů na vodu je vícero. Voda je základem života a domovem pro mnohé jedinečné organismy. Ve městech byla dříve voda využívána pro odvedení splašků a dopadů. Jaké je dnes oživení ve stoce protékající centrem většího města? Na jaře 2022 proběhne biologický průzkum Mlýnské stoky v centru Českých Budějovic, na který bude navazovat technická úprava koryta toku. V místě tak máme jedinečnou možnost na poukázání na současný význam stoky ve městě a vyhodnotit vliv technického zásahu na ekosystém silně upraveného vodního toku.

Cíle práce: 

Vypracovat literární rešerši o vnímání volné vody ve městě. Vyhodnotit údaje z biologického monitoringu Mlýnské stoky a další dostupné informace z okolí.

Materiál a metody: 

Prostudovat odbornou literaturu a zprávy z biologického monitoringu. Uskutečnit vlastní biologický průzkum na místě (odlovy rybovitých obratlovců elektrickým agregátem, odchyt a pozorování organismů vázaných na vodu). Syntetizovat zjištěné údaje do práce, která bude diskutována s magistrátem města České Budějovice.