Školitel: 
Charakteristika: 

Predátorské bakterie z kmene Myxococcota jsou stéle velmi málo prozkoumanou skupinou. Jejich vliv na fungování půdních mikrobiálních společenstev je však zásadní. Dokážou koordinovaně „lovit“ jiné bakterie a svou činností tak ovlivnit cykly uhlíku dusíku a fosforu v půdě. V aktuálním mezinárodním projektu se zabýváme mikroorganismy permafrostu, jejich genetiku a ekologii.

Cíle práce: 

Cílem práce bude pomocí speciálních kultivačních postupů izolovat tyto bakterie. Pomocí analýzy genů identifikovat nové druhy.