Školitel: 
Charakteristika: 

Bakterie produkující extracelulární polymerní sloučeniny (EPS) jsou důležité pro celkové zásoby uhlíku, dusíku a fosforu. EPS jsou většinou cukerné deriváty fungující jako lepidlo, které poutá organickou hmotu s minerální složkou půdy. Tyto mikroorganismy tedy mohou výrazně ovlivnit dostupnost organického uhlíku a tím pádem ovlivnit množství CO2, které se uvolní do atmosféry.

Cíle práce: 

Cílem práce bude kvantifikovat tyto bakterie pomocí specifických genetických markerů a izolovat je z odebraných vzorků permafrostu.