Školitel: 
Charakteristika: 

Umělou vodní nádrž Bagr ve veřejném lesoparku Stromovka zná každý, kdo nějaký čas pobyl v Budějcích. Bagr spadá pod správu magistrátu města, který zde cíleně nehospodaří. Při základních demonstračních odlovech pro PřF JU byla zjištěna vysoká diverzita původních i invazních druhů ryb. Získané informace doposud nebyly kvantitativně vyhodnoceny, přičemž po rozšíření mohou být podkladem pro návrh účelného managementu nádrže ke zlepšení jakosti vody a využití Bagru veřejností.

Cíle práce: 

Vypracovat literární rešerši o funkcích vodních ploch ve městě. Spolupracovat na kvantitativním ichtyologickém průzkumu Bagru, vyhodnotit tyto údaje spolu dalšími dostupnými informacemi z okolí.

Materiál a metody: 

Prostudovat odbornou literaturu a zprávy z biologického monitoringu. Významně se podílet na vlastním ichtyologickém průzkum na místě. Syntetizovat zjištěné údaje do práce, která bude diskutována s magistrátem města České Budějovice.