Charakteristika: 

Nepůvodní druhy organismů pronikající mimo oblasti svého přirozeného výskytu se ne nutně stávají invazními. Mnohdy obsadí uvolněnou niku po původních druzích, které vymizely z důvodů zhoršených podmínek prostředí anebo jsou zde jiné faktory, které je takříkajíc drží na uzdě. Někdy ovšem s původními druhy koexistují a vyvstává tak otázka možné míry potravní či prostorové konkurence. Odpovědi na tyto otázky pak mohou pomoci lépe pochopit procesy invazí a vytlačování původních druhů. Řeka Ploučnice vtékající v Děčíně do Labe hostí silnou populaci vranky obecné, proti proudu však postupuje z Labe nepůvodní druh hlaváče velkoústého, který se setkává s populací vranky. Je otázkou, do jaké míry sdílí stejnou potravní základnu a jak moc si konkurují.

Cíle práce: 

Analýzou obsahu trávicího traktu vranky a hlaváče zjistit složení potravy obou druhů. Ze získaných dat vypočítat pomocí specifických indexů potravní překryv a možnou konkurenci.

Materiál a metody: 

Práce v laboratoři se stereomikroskopem. Analýza obsahu zažívadel odlovených jedinců vranky a hlaváče a stanovení potravní nabídky z odebraných vzorků makrozoobentosu. Možnost otestovat použitelnost molekulárních márkrů na jednotlivé skupiny makrozoobentosu (práce v mol. laboratoři - extrakci DNA, PCR amplifikace, vyhodnocení gelovou elektroforézou). Terénní výjezdy v roce 2022 na řeku Ploučnici, odlov ryb a makrozoobentosu.