Charakteristika: 

Nepůvodní druhy organismů pronikající mimo oblasti svého přirozeného výskytu se ne nutně stávají invazními. Mnohdy obsadí uvolněnou niku po původních druzích, které vymizely z důvodů zhoršených podmínek prostředí anebo jsou zde jiné faktory, které je takříkajíc drží na uzdě. Druhým případem je osídlení specifických ekosystémů (termální vody) druhy, které jinak nemají šanci v podmínkách střední Evropy přežít a byly zde nejspíše vysazeny záměrně akvaristy. V těchto oteplených vodách se můžeme setkat se zajímavým koktejlem nepůvodních druhů ryb, raků, měkkýšů a hmyzu. Jezero Hevíz v Maďarsku je vyhledávanou turistickou destinací, stejně tak zřejmě přitahuje i nezodpovědné akvaristy. Jinak si nelze vysvětlit přítomnost nepůvodních tropických a subtropických druhů ryb a měkkýšů, které zdejší ekosystém doslova opanovaly a to zejména několikakilometrový odtok z jezera.

Cíle práce: 

Analýza obsahu trávicího traktu odlovených druhů ryb. Porovnání potravy jednotlivých druhů.

Materiál a metody: 

Práce v laboratoři se stereomikroskopem. Analýza obsahu zažívadel odlovených jedinců ryb.