naposledy aktualizováno 11.10. 14:15

Magisterská nebo bakalářská prezentace by neměla být delší než 15 minut! Po prezentaci následuje diskuse. 

V tabulce jsou uvedeny termíny s alespoň částečně známým programem. Názvy prezentací posílejte, prosím, na adresu: jiri.kanaatcentrum.cz (Jiří Kaňa).

14.10. na HBÚ probíhá také seminář Ekologie dravých druhů ryb.

 

Není-li uvedeno jinak, konají se semináře pravidelně ve čtvrtek od 15:00 v posluchárně B1 v Blažkově pavilonu.