• klasické metody stanovení celkového obsahu půdní organické hmoty a obsahu C, N a P v půdách
  • stanovení mikrobiální biomasy pomocí fumigačně-extrakční metody i fyziologických metod
  • stanovení obsahu dostupných živin v půdním roztoku
  • měření produkce skleníkových plynů (CO2, CH4 a N20) z půdy v laboratorních i terénních podmínkách
  • stanovení aktivity vybraných extracelulárních enzymů hrajicích důležitou roli v cyklech C, N a P
  • analýza složení půdního mikrobiálního společenstva pomocí moderních molekurárních metod (extrakce DNA a RNA)
  • kvantitativní PCR, zaměření na funkční geny v cyklu uhlíku a dusíku
  • využití značení stabilními izotopy C a N pro stanovení rychlosti klíčových procesů v cyklu C a N