Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
Bárta Jiří, Ing. Ph.D.
půdní mikrobiologie a genetika
Přednášející KBE BP-261 2261 barta77atseznam.cz (email)
Bednář Jan, Bc.
analýza látek pomocí GC-MS
Technický personál BP-347 tharratseznam.cz (email)
Čapek Petr, RNDr. Ph.D.
půdní biologie a mikrobiologie
Postdok BP-347 +420723259416 petacapekatgmail.com (email)
Čapková Lenka, Mgr.
analýzy enzymatických aktivit, kultivační metody
Technický personál B357 2363 L.e.n.a1987atseznam.cz (email)
Cardenas Julian , Mgr.
vliv dostupnosti živin na chování systému rostlina-půda
Ph.D. student(ka) BP-347 2347 cardej00atprf.jcu.cz (email)
Choma Michal, Mgr.
ekologie půdních mikroorganismů, bioinformatika
Přednášející KBE, Ph.D. student(ka) BP-357 2363 chomicatemail.cz (email)
Chroňáková Alica, RNDr. Ph.D.
půdní mikrobiologie, molekulární biologie a genetika
Externí přednášející 5770, 5779, 5762 alicachatupb.cas.cz (email)
Cienciala Emil, doc. Ing. Ph.D.
produkční ekologie lesa
Externí přednášející emil.ciencalaatifer.cz (email)
Devetter Miloslav, RNDr. Ph.D.
ekologie a taxonomie půdních a vodních bezobratlých
Externí přednášející 5873 devetteratupb.cas.cz (email)
Elhottová Dana, RNDr. Ph.D.
půdní mikrobiologie
Externí přednášející 5764, 5766 danaelatupb.cas.cz (email)
Frouz Jan, prof. Ing. Mgr. CSc.
půdní zoologie
Externí přednášející 5769 frouzatupb.cas.cz (email)
Kaštovská Eva, doc. Mgr. Ph.D.
půdní biologie
Přednášející KBE BP-359 387 772 359 ekastovskaatprf.jcu.cz (email)
Kučerová Kateřina, Mgr.
chemické analýzy půdy, FIA
Technický personál BP-360 2360 kronychatprf.jcu.cz (email)
Květ Jan, RNDr. CSc.
produkční ekologie, ekologie mokřadů
Externí přednášející BP-259 jan.kvetatseznam.cz (email)
Lukešová Alena, Ing. CSc. Externí přednášející
Luláková Petra, Mgr. Ing.
vývoj iniciálních půd
Přerušené studium petricaatcentrum.cz (email)
Mastný Jiří, Mgr.
půdní biologie
Technický personál, Ph.D. student(ka) BP-347 mastny.jiriatseznam.cz (email)
Petrásková Hana, Mgr.
molekulární biologie/mikrobiologie
Technický personál B-260 387 772 260 H.Boskovaatseznam.cz (email)
Picek Tomáš, Ing. Ph.D.
ekologie půdy a mokřadů
Přednášející KBE BP-348 387 772 348 picekatprf.jcu.cz (email)
Šantrůčková Hana, prof. Ing. CSc.
transformace C,N a P v půdě
Přednášející KBE BP-361 2361 hana.santruckovaatprf.jcu.cz (email)