(Spolu)řešitel na KBE: 
Poskytovatel: 
Grantová agentura České republiky
Doba trvání: 
2019 - 2021
Cíle projektu: 

Cílem projektu je zjistit, jaký je vliv rostlinného funkčního typu a fenologie na kvalitu a kvantiak

fungující typy rostlin a fenologické stupně ovlivňují množství a kvalitu vstupů rostlin při

kombinovaných změnách hladin živin a vody a jejich vlivu na strukturu a procesy půdní

mikrobiální komunity.

Popis projektu: 

Cílem navrhovaného projektu je zjistit, jaký je vliv rostlinného funkčního typu a fenologie na

kvalitu a kvantitu rhizodepozice a následně na složení a aktivity půdního mikrobiálního

společenstva za měnících se živinových a vlhkostních poměrů v půdě. K tomu účelu bude

založen mezokosmový pokus, kde se budou sledovat reprezentativní druhy mokřadních rostlin

patřící ke kompetitivním a konzervativním typům, jejich růstové vlastnosti a distribuce živin a

organických látek a jak jsou tyto parametry ovlivněny fenologickými fázemi rostlin.

Přepokládáme, že konzervativní druhy rostlin porostou lépe v nepříznivých vlhkostních

podmínkách ve srovnání s kompetitivními druhy. Zvýšený přísun živin však tento efekt zmírní a

bude spíše podporovat růst kompetitivních druhů. Kompetitivní druhy rostlin budou vykazovat

vyšší plasticitu v měnících se environmentálních podmínkách. Tyto změny rostlinných

parametrů budou mít zásadní vliv na složení půdního mikrobiálního společenstva a jeho aktivity.