(Spolu)řešitel na KBE: 
Poskytovatel: 
Grantová agentura České republiky
Doba trvání: 
2022 - 2024
Cíle projektu: 

Posoudit vzájemné vztahy mezi (1) klimatem, půdními vlastnostmi a zmlazením horských smrčin po disturbanci; (2) obnovou a růstem lesa, složením a funkcí půdního mikrobiomu a vyplavováním živin a (3) sezónními změnami složení vod a jejich biologickým zotavováním z acidifikace.

Popis projektu: 

Smrkové porosty v neobhospodařovaných povodích šumavských jezer byly v průběhu posledních 20 let do různé míry narušeny kůrovcovým žírem. Veškerá mrtvá biomasa zůstala na místě a porosty se začaly přirozeně zmlazovat. Tím se vytvořily široké gradienty stavu vegetace, půdních vlastností a složení vod v rámci jednotlivých povodí i mezi nimi. Navrhujeme využít tyto gradienty v integrované, mezioborové studii s cílem posoudit vliv obnovy lesa na chemické a mikrobiální složení půd a jejich funkci, cykly a množství živin (primárně N) v ekosystému, ztráty prvků do vod a zotavování šumavských jezer z acidifikace. Především se zaměříme na (1) vliv postupného rozkladu mrtvé biomasy na kaskádu změn ve složení a funkci půdního mikrobiomu, dostupnost prvků a jejich vyplavování, (2) míru ovlivnění těchto změn způsobenou početností zmlazení a růstovou rychlostí stromů a jejich závislostí na mikroklimatických podmínkách a (3) význam výsledných změn sezónního složení vod po disturbancích na jejich biologické zotavování.