(Spolu)řešitel na KBE: 
Doba trvání: 
2014 - 2016
Cíle projektu: 

Cílem projektu je zjistit, do jaké míry je rozšíření lesních mykoheterotrofních rostlin v krajině určeno šířením semen a stanovištními podmínkami v kontextu závislosti klíčení a následného růstu na přítomnosti vhodných mykorhizních symbiontů.

Popis projektu: 

Limitace šíření semeny a stanovištními podmínkami představují dvě základní teorie vysvětlující rozšíření druhů v krajině. Úspěšné obsazování stanovišť a následné přežívání je obzvláště komplikované u druhů rostlin, jejichž klíčení a následný růst závisí na přítomnosti vhodného mykorhizního symbionta. Protože v současnosti není známo, do jaké míry je rozšíření těchto rostlin určováno šířením semen či (a)biotickými podmínkami stanoviště (např. lesním prostředím), vytvořili jsme projekt osvětlující tyto závislosti pomocí studia (a)biotických podmínek obsazených a neobsazených stanovišť, produkce semen a schopnosti šíření, genetické podobnosti populací v závislosti na struktuře krajiny, klíčení semen a identity mykobiontů a detekce vhodných mykorhizních hub v půdě moderní metodou pyrosekvenace. Za tímto účelem jsme vybrali čtyři druhy lesních orchidejí závislých na různých čeledích ektomykorhizních hub a lišící se v požadavcích na výskyt vápencových výchozů v krajině.