(Spolu)řešitel na KBE: 
Poskytovatel: 
Grantová agentura České republiky
Doba trvání: 
2015 - 2017
Cíle projektu: 

Hlavními cíli projektu je zpracování vzorků zooplanktonu a analýzy dosud nevyhodnocených datových řad o stratifikaci, chemismu a planktonu, získaných během ~60 let dlouhodobého ekologického výzkumu Slapské nádrže.

Popis projektu: 

Projekt je zaměřen na dosud neprobádané dědictví české nádržové limnologie: téměř 60-letá data o stratifikaci, chemismu a planktonu Slapské nádrže. Jejich zpracování umožní popsat změny v druhovém složení, fenologii, množství biomasy a velikostní struktuře klanonožců a perlooček a určit druhově specifické odpovědi na antropogenní a klimatické změny v celém povodí Slapské nádrže od výstavby Vltavské kaskády. Výstupy projektu prohloubí obecné porozumění řídícím vlivům v ekologii plankonu, hlavně vlivům klimatu, hydrologie a teplotní stratifikace, hydrodynamiky nádrže a zatížení živinami na strukturu a sezonní vývoj planktonních společenstev. Získané závěry budou použitelné zejména pro morfologicky podobné nádrže mírného pásma.