(Spolu)řešitel na KBE: 
Poskytovatel: 
Grantová agentura České republiky
Doba trvání: 
2018 - 2020
Cíle projektu: 

Cílem projektu je identifikace faktorů, které umožňují koexistenci a rozdělení nik orchidejí v druhově bohatých společenstvech dvou klimaticky odlišných regionů, pomocí studia funkčních vlastností orchidejí a jejich mykorhizních hub.

Popis projektu: 

Rostlinné druhy mohou v přírodě koexistovat díky rozdělení nik a právě spojení s mykorhizními houbami jim tuto diferenciaci zdrojů může umožnit. Životní cyklus vstavačovitých rostlin je na mykorhizních houbách značně závislý a jejich koexistence je zřejmě silně ovlivněná funkčními vlastnostmi (FV) mykobiontů. Tento předpoklad je v souladu se zjištěním, že sympatrické druhy orchidejí se obvykle pojí s rozdílnými houbovými partnery. Není však známo, do jaké míry se orchideoidní houby liší ve svých ekologických strategiích a odpovídajících FV, které dělbu nik umožňují. Navrhujeme projekt, kter&yacu te; zkoumá FV společenstev orchidejí a hub v druhově bohatých biotopech dvou klimaticky odlišných regionů, se zvláštním zřetelem na využití živin a enzymatickou aktivitu hub, mykorhizní specificitu v různých podmínkých a přítomnost endosymbiotických bakterií. Pomocí analýzy bipartitních sítí a mnohorozměrných statistických metod popíšeme strukturu společenstev orchidejí a hub a kovarianci FV obou partnerů. FV orchideoidních hub budou takto komplexně prozkoumány vůbec poprvé.