(Spolu)řešitel na KBE: 
Doba trvání: 
2012 - 2015
Cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu je vyhodnotit výskyt kriticky ohroženého druhu potápníka Graphoderus bilineatus a potvrdit potenciální výskyt potápníka širokého Dytiscus latissimus na území České republiky. V rámci projektu se také zabýváme habitatovými nároky širšího spektra dravého vodního hmyzu.

Popis projektu: 

Projekt se zaměřuje na mapování společenstev vodních brouků pomocí živochytných pastí a dalších doplňkových metod na celém území České republiky se zaměřením na více či méně extenzivně obhospodařované stojaté vody a tůně.

Studenti: