(Spolu)řešitel na KBE: 
Poskytovatel: 
Grantová agentura České republiky
Doba trvání: 
2019 - 2021
Cíle projektu: 

Studium změn zásob a toků ekologicky významných prvků (N, P, C, S, Ca, Mg, K a Al) v systému les-půda-voda zotavujícím se po přirozeném rozpadu smrkových porostů.

Posoudit vztah mezi zásobami živin v půdách a mrtvé biomase a zmlazením a vliv růstu lesa na chemické složení a oživení půd a vod.

Popis projektu: 

Kůrovcový žír zabil značné množství dospělých smrků v neobhospodařovaných, acidifikovaných povodích šumavských jezer, s největším rozsahem poškození (>90% během 2004–2008) v povodí Plešného jezera. Odumření stromů významně ovlivnilo cykly prvků v půdách i vodách a jejich chemismus i oživení. V současnosti se lesní ekosystém rychle regeneruje. Náš více než dvacetiletý environmentální výzkum šumavských povodí (les, půda, voda, klima) nabízí světově unikátní možnost komplexní ekosystémové studie vlivů přirozeného rozpadu a regenerace stromového patra na jednotlivé složky horských ekosystémů. Navrhujeme integrované studie (laboratorní pokusy i terénní látkové bilance prvků) zaměřené na cykly C a N v půdách a jejich vliv na vyplavování dalších prvků (P, S, Ca, Mg, K, a Al) a na to, jak tyto změny ovlivňují regeneraci lesa a půdních mikroorganismů a chemické a biologické zotavování vod z acidifikace. Modelování nám umožní využít tyto výsledky i pro další podobně postižená horská území i pro odhad dopadů různých typů hospodaření na bilanci živin v lesích.