Pro zobrazení studijních materiálů je zapotřebí se přihlásit.

Kód kurzu Název kurzuseřadit sestupně Přednášející Stag
KBE/262 Mikrobiální biotechnologie I. Miloslav Šimek
KBE/459 Mikrobiální ekologie vody Karel Šimek
KBE/260 Mikrobiologie Jiří Bárta
KBE/013 Modelování pro ekology v programu R David Boukal
KBE/785E Modern regresion methods Petr Šmilauer
KBE/017 Molekulární metody v ekologii půdy a vody Jiří Bárta, Alica Chroňáková
KBE/475 Obecná limnologie Jaroslav Vrba, Jakub Borovec
KBE/551 Ochrana přírody Zdenka Křenová
KBE/049 Plant-animal interactions Jana Jersáková Stag
KBE/059 Praktikum z bioklimatologie Andrea Kučerová
KBE/120 Právo ŽP Miloš Tuháček
KBE/016 Půdně-biologické exkurze Miloslav Devetter
KBE/517 Půdní mikrobiologie (Soil microbiology) Eva Kaštovská, Jiří Bárta
KBE/519 Půdní zoologie Miloslav Devetter
KBE/109 Seminář bakalářského oboru PŽP Jiří Kaňa, Eva Kaštovská
KBE/183 Seminář mag. oborů - KBE Hana Šantrůčková
KBE/101 Seminář z letní praxe z aplik. ekologie I. Martin Hais
KBE/104 Seminář z letní praxe z aplik. ekologie II. Martin Hais
KBE/107 Seminář z letní praxe z aplik. ekologie III. Martin Hais
KBE/108 Seminář z letní praxe z aplik. ekologie IV. Martin Hais
KBE/019 Socioekologie rurálního prostoru Jitka Straková, Tomáš Kučera Stag
KBE/465 Speciální limnologie Jaroslav Vrba, Josef Hejzlar, Karel Šimek
KBE/115 Strategic planning in forest Zdenka Křenová
KBE/514 Struktura a funkce agroekosystémů Miloslav Šimek
KBE/114 Technologie ŽP Eva Kaštovská, Miloslav Šimek, Jiří Kopáček