Pro zobrazení studijních materiálů je zapotřebí se přihlásit.

Kód kurzu Název kurzuseřadit vzestupně Přednášející Stag
KBE/116 Zpracování dat ŽP Jakub Borovec
KBE/105 Znečištění a degradace půdy Karolina Tahovská
KBE/460 Základy fyzikální chemie Petr Porcal
KBE/452 Základní limnologické metody Jiří Kopáček
KBE/563 Vybraná chráněná území světa - seminář Jana Jersáková
KBE/782 Vizualizace dat Petr Šmilauer
KBE/011 Úvod do studia PŽP Martin Hais
KBE/106 Úvod do komunikace Jana Vrbová
KBE/128 Úvod do funkční ekologie Keith Edwards
KBE/453 Určovací kurs planktonních bezobratlých Michal Šorf
KBE/479 Úprava vody a vodárenství Jiří Kopáček
KBE/351 Tropická ekologie Vojtěch Novotný
KBE/355 Terénní cvičení z tropické ekologie Vojtěch Novotný
KBE/114 Technologie ŽP Eva Kaštovská, Miloslav Šimek, Jiří Kopáček
KBE/514 Struktura a funkce agroekosystémů Miloslav Šimek
KBE/115 Strategic planning in forest Zdenka Křenová
KBE/465 Speciální limnologie Jaroslav Vrba, Josef Hejzlar, Karel Šimek
KBE/019 Socioekologie rurálního prostoru Jitka Straková, Tomáš Kučera Stag
KBE/108 Seminář z letní praxe z aplik. ekologie IV. Martin Hais
KBE/107 Seminář z letní praxe z aplik. ekologie III. Martin Hais
KBE/104 Seminář z letní praxe z aplik. ekologie II. Martin Hais
KBE/101 Seminář z letní praxe z aplik. ekologie I. Martin Hais
KBE/183 Seminář mag. oborů - KBE Hana Šantrůčková
KBE/109 Seminář bakalářského oboru PŽP Jiří Kaňa, Eva Kaštovská
KBE/519 Půdní zoologie Miloslav Devetter