Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D.
ekologie vodních ekosystémů
Přednášející KBE BC-302 387772327 boukalatentu.cas.cz (email)
András Csercsa
ekologie vodních bezobratlých
Ph.D. student(ka) BC-313 2281 andras.csercsaatgmail.com (email)
Samuel Dijoux
Modelling ecology; Population Dynamics; Life history traits
Ph.D. student(ka) BC-313 2281 dijous00atprf.jcu.cz (email)
doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D.
ekologie rostlin, biologie ochrany přírody
Přednášející KBE A-128 387775357 jersaatprf.jcu.cz (email)
Vojtěch Kolář
ekologie a ochrana vodního hmyzu
Ph.D. student(ka) BC-316 2282 kolarvojtaatseznam.cz (email)
PhDr. Julien Mocq, Ph.D.
biotických a abiotických vlivů na potravní interakce vodních bezobratlých
Postdok BC-316 2247 jmocqatprf.jcu.cz (email)
Mgr. Pavel Soukup
hydrobiologie
Ph.D. student(ka) BC-316 728846748, 387772282 pavsoukupatgmail.com (email)
Hélène Vogt-Schilb Postdok