Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
Boukal David, doc. Ing. MgA. Ph.D.
ekologie vodních ekosystémů
Přednášející KBE BC-302 387772327 boukalatentu.cas.cz (email)
Csercsa András,
ekologie vodních bezobratlých
Přerušené studium BC-313 2281 andras.csercsaatgmail.com (email)
Dijoux Samuel,
Modelling ecology; Population Dynamics; Life history traits
Ph.D. student(ka) K3-104 dijous00atprf.jcu.cz (email)
Jersáková Jana, doc. RNDr. Ph.D.
ekologie rostlin, biologie ochrany přírody
Přednášející KBE A-128 387772366 jersaatprf.jcu.cz (email)
Kolář Vojtěch,
Ekologie a ochrana vodního hmyzu
Přednášející KBE, Postdok Kolej K3-103 2282, +387 772 282 kolarvojtaatseznam.cz (email)
Mocq Julien, PhDr. Ph.D.
biotických a abiotických vlivů na potravní interakce vodních bezobratlých
Postdok BC-316 2247 jmocqatprf.jcu.cz (email)
Soukup Pavel, Mgr.
hydrobiologie
Přerušené studium K3-1P 728846748 pavsoukupatgmail.com (email)
Zdvihalová Barbora, Mgr. Technický personál