doc.RNDr.PetrZnachorPh.D.
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Hydrobiologický ústav BC AV ČR
Místnost: 
SÁD-034
Odborné zaměření: ekologie fytoplanktonu a limnologie nádrží
Email: znachy [at] gmail.com
Telefon: 
+420604314751