VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.

Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým „Zemědělská pedologie a pedobiologie“ vhodného uchazeče na pozici

VĚDECKÝ ASISTENT