Na konferenci Zoologické dny 2020 (https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/), která proběhla 6.-7. února v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci, se ve studentské soutěži umístil na 3. místě za nejlepší prezentaci náš doktorandský student Vojtěch Kolář. Ve svém příspěvku s názvem "Život v popelu, aneb jaká jsou společenstva vodních bezobratlých na odkalištích popílku?" představil předběžné výsledky kolektivu autorů projektu GAČR (https://kbe.prf.jcu.cz/cs/projekt/prehlizene-postindustrialni-biotopy-vyzkum-faktoru-formujicich-biotu-znecistenych-stojatych).

Gratulujeme!