Oborová rada doktorského studijního programu Biologie ekosystémů oznamuje konání obhajoby disertační práce Milana Varsadiya Effect of distinct soil horizon and vegetation on soil microbiome abundance, composition, and aktivity  of Arctic permafrost. Obhajoba se bude konat dne 11. srpna 2022 od 13.00 hodin v zasedací místnosti Přírodovědecké fakulty JU. Pokud bude obhajoba částečně online, bude toto upřesněno na stránkách katedry biologie ekosystémů https://kbe.prf.jcu.cz/ nebo informaci podá předsedkyně OR Biologie ekosystémů doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D. (jersaatprf.jcu.cz).