Oborová rada doktorského studijního programu Biologie ekosystémů oznamuje konání obhajoby disertační práce Juliána Cárdenas-Hernándeze Effect of soil C:N:P stoichiometry on plant-microbe-soil interactions. Obhajoba se bude konat dne 11. srpna 2022 od 15.00 hodin v zasedací místnosti Přírodovědecké fakulty JU, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice. Pokud bude obhajoba částečně online, bude toto upřesněno na stránkách katedry biologie ekosystémů https://kbe.prf.jcu.cz/ nebo informaci podá předsedkyně OR Biologie ekosystémů doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D. (jersaatprf.jcu.cz).