Letošní konference doktorandů naší katedry proběhla hybridně ve dnech 9. a 10. února 2022.  V odkazech jsou uvedeny program konference a výsledky hodnoceni prezentací.

Oceněným studentům blahopřejeme a všem děkujeme za hojnou účast.