název práce vedoucí práce konzultant
Sněz svého predátora! Interakce ouklejí a bolenů v průběhu tření
Využití bioklimatických měření v ekologii společenstev Tomáš Kučera
Sezónní dynamika zooplanktonu ve dvou kontrastních jezerech vysoké Arktidy. Miloslav Devetter Michal Šorf
Analýza populační dynamiky okouna říčního (<i>Perca fluviatilis</i>) v nádržích a jezerech ČR Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D. Petr Blabolil
Vliv historického obhospodařování lemů a plášťů na biodiverzitu Tomáš Kučera
Hnízda chaluh (Stercorarius) jako centra biodiverzity půdních organismů arktické tundry Miloslav Devetter
Fotosyntéza u sladkovodních bakterií - kdy, kde a proč? Vojtěch Kasalický
Vířníci kryokonitů polárních ledovců - genetická struktura a specificita Miloslav Devetter RNDr. Karel Janko, Ph.D.
Proměna krajiny v územně plánovací dokumentaci (ÚPD) Jihočeského kraje Eva Semančíková
Vylučování uhlíku a živin kořeny rostlin: vliv dostupnosti živin Eva Kastovska
Jak ovlivňují různé funkční znaky rostlin cyklus dusíku v půdách? Eva Kastovska
Složení půdního mikrobiálního společenstva: vliv rostliny versus vliv půdy Eva Kastovska Jiří Bárta, Michal Choma
Známá a přesto tajemná, nitrifikace! Je stále co objevovat? Karolina Tahovská
Kdy a proč se přestávají z acidifikovaných půd vyplavovat dusičnany? Karolina Tahovská
Sezónní dynamika zooplanktonu Slapské přehrady Michal Šorf Jaroslav Vrba